เป็นโชคดีอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะที่ได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายของ นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งความรู้ที่จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ต้องขอยกเครดิตให้อาจารย์ทั้งหมดค่ะ ท่านมาเล่าเรื่อง "จริยธรรม" ซึ่งคนส่วนใหญ่คาดหวังให้เยาวชนมี แต่ปัญหาคือตัวผู้ใหญ่เองยังบอกไม่ได้ว่าจริยธรรมคืออะไรกันแน่ ใช่ศาสนาเหรอ ใช่การเป็นคนดีเหรอ 

บทสรุป ของการทำความเข้าใจ "จริยธรรม" อาจจะเริ่มต้นที่ "การคิดอย่างมีวิจารณญาณ" (critical thinking) หรือที่ขอใช้ภาษาบ้านๆ ว่า "ศิลปะการเถียง" นี่ล่ะค่ะ หมายถึงถ้าเราทุกคน "คิดเป็น" เราก็จะรู้เองว่าจริยธรรมหมายถึงอะไรสำหรับเรา 

ffman อยากให้ชาวฟาร์มนอกจากมาหาเสพหนุ่มๆ ในฟาร์มแล้วกลับไปนอนฝันดีแล้ว ยังสามารถอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้ด้วยว่าการเข้ามาเดินเล่นในฟาร์มนี้ไม่ ได้ทำให้จิตใจเราตกต่ำลงเพราะอะไร