เสียงกระทืบบาทของพิเภกดังลั่นไปทั่วพลับที่ก่อด้วยไม้เต็งจนกระทั่งนายกองวานรสะดุ้งเฮือกสั่นเทาดังลูกนกกลางฤดูหนาว หา