ร่างของเด็กหนุ่มผิวสีน้ำผึ้งที่ถูกมัดติดเสาเอกไว้แน่นดิ้นส่ายเสียจนเชือกที่รัดรอบเริ่มบาดผิวและมีโลหิตไหลซึม ไกรทองโวยวายและพยายามจะฉีกเส้นเชือกออกให้ได้ หากเป็นเชือกธรรมดาคงมิยาก แต่นี่เป็นเชือกลงอาคมของอาจารย์คงดังนั้นหากไม่ถอนด้วยอาคมก็จะไม่มีวันคลายเด็ดขาด