ภายในท้องพระโรงกรุงลงกาซึ่งบัดนี้เหล่าเสนาใหญ่น้อยค่อยทยอยดำเนินลาโรงเมื่อเสร็จถวายงานราชกิจแก่ท้าวทศกัณฐ์เป็นที่เรียบร้อย เสนายักษ์เปาวนาสูรผู้มีกายสีขาวสูงใหญ่เหลือบเนตรก็เห็นว่าท้าวเธอผ่อนลมหายใจและขนงขมวดมุ่นขณะที่ยังคงประทับอยู่บนมณฑปบุษบกยอดมหาเศวตรฉัตร จะว่าไปเขาก็สังเกตว่าท้าวทศกัณฐ์ดูครุ่นคิดและไม่ค่อยสบอารมณ์นักตลอดเพลาว่าราชการในวันนี้ องค์ขยับกายไปมาจนพระแท่นทองคำนพคุณน้ำเก้าหุ้มหนังเก้าสิบชั่งขยับไหวเป็นเสียงออดแอดให้เขาได้ยินอยู่เป็นระยะ

เมื่อพิศดังนั้น เปาวนาสูรจึงย่างมาเบื้องหน้าบัลลังก์เพื่อถวายพระพรอีกครา

“พระอาญามิพ้นเกล้า ข้าเห็นท่านผ่อนลมหายใจครั้งแล้วครั้งเล่า เกรงว่าองค์จะทรงประชวรหรือไม่ ด้วยว่าบัดนี้ทั้งยุพราชอินทรชิตและองค์อนุชากุมภกรรณก็ไม่อยู่ดูแลซ้ายขวาเช่นเดิมจึงอาจทำให้ท่านว่าราชกิจเสียจนอ่อนเพลีย หากมีกิจใดที่เปาวนาสูรพอจะรับใช้ได้ก็ขอท้าวทศกัณฐ์โปรดบัญชา”

เสนายักษ์สูงสง่าผู้มีแนวกล้ามเนื้อหนักแน่นประดับผิวกายสีขาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มและสีหน้าสุขุม

ฝ่ายทศกัณฐ์พินิจเห็นว่าเสนาส่วนใหญ่กลับไปแล้ว องค์จึงดำเนิ