ภายในท้องพระโรงกรุงลงกาซึ่งบัดนี้เหล่าเสนาใหญ่น้อยค่อยทยอยดำเนินลาโรงเมื่อเสร็จถวายงานราชกิจแก่ท้าวทศกัณฐ์เป็นที่เรียบร้อย เสนายักษ์เปาวนาสูรผู้มีกายสีขาวสูงใหญ่เหลือบเนตรก็เห็นว่าท้าวเธอผ่อนลมหายใจและขนงขมวดมุ่นขณะท