ภายในห้องบรรทมที่ประดับด้วยปะการังและเปลือกหอยล้ำค่า พญายักษ์อินทรชิตยืนตระหง่านภายในห้องแต่งองค์อย่างสงบ เขายื่นมือออกให้เหล่านางกำนัลถอดเครื่องทรงและบรรดาเครื่องประดับสูงค่าออก ดวงเนตรพิศผ่านซี่แกลประดับบานบัญชรยังสระปทุมมาภายนอกก็รู้สึกใจหาย แม้เชษฐาจะอยู่ในกรุงบาดาลเป็นแน่ แต่หากยังไม่ได้พบกับตัวก็ยังอดห่วงมิคลาย

“ว๊าย! จ...เจ้าเข้ามาได้ยังไง!

นางกำนัลอุทาน

ดวงเนตรพญายักษ์ปรายข้ามไหล่ไปมองก็เป็นดังคาด ลิงเผือกนั่งหน้าแป้นแล้นอยู่บนเก้าอี้อย่างใจเย็นไร้ซึ่งแรงสะทกสะท้านจากเสียงกรีดกริ้วของเหล่านางยักขินีทั้งหลาย

“เวลาถอดเสื้อยังต้องมีคนถอดให้ด้วยเหรอ”

ลิงหนุ่มที่นั่งเท้าคางเอียงคอน่ารัก