มหาบุรุษกายสีเขียวนวลประทับนั่งบนราชอาสน์อย่างสงบภายในรถแก้วเวไชยันต์ซึ่งบัดนี้เคลื่อนมาถึงเชิงเขามรกตเป็นที่เรียบร้อย ความโอ่โถงกว้างขวางของเทวยานจากวิมานดาวดึงส์ทำให้เหล่าโยธาวานรไม่ต้องก่อพลับพลาให้พระราม ด้