บัดนั้น ราชยานเวไชยันต์จากทิพยพิมานดำเนินแล่นลัดสู่ถนนเหนือท้องสมุทรบ่ายหน้าไปยังเชิงเขามรกตอย่างสง่างาม มาตุลีบังคับเขนเทียมสินธพอาชาพันเทวบุตรอย่างชำนาญเสียจนพระรามที่ประทับอยู่ด้านในแทบไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนจากพื้นหินแม้แต่น้อย