เพียงปรากฏรถแก้วเวไชยันต์ ทิพยานแห่งองค์อินทร์ซึ่งลอยเลื่อนลงมาจากวิมาน มาตุลีสารถีกุมเขนกำชับสินธพเทียมเทพบุตรพันองค์แปลงลอยลงตรงหน้าทัพพระราม เพลาเพชรเก็จครามอโณทัยส่องประกายงามดังรถทรงพระอาทิตย์ เพียงได้พิศยามเคลื่อนก็รวดเร็วดั่งลมพา