บัดนั้น ฝ่ายนิลราชชาญสมร กระบี่องค์ปลงจิตคิดถึงอรชร จึงสำแดงฤทธิ์รอน เหาะเหินดำเนินไปพบสุพรรณมัจฉาน้องนารี

นิลพัทโอบนางมัจฉาผู้เป็นที่รักไว้แนบอก แผนให้เหล่าปลาขนศิลาไปทิ้งดำเนินด้วยดีจึงทำให้การจองถนนไม่คื