แสงเทียนเล่มน้อยส่องนวลพลบแพลมในพลับพลาของนายทัพสุครีพ ร่างสูงใหญ่แทบติดเพดานของพญ