แสงสุรีย์ลอดเร้นเข้ามาตามบานบัญชรสาดสีแสดในยามย่ำค่ำงามดั่งวิมานพรหม ท้าวทศพักตร์ลงประทับบนพระราชอาสน์กางกั้นด้วยสัปตปฏลเศวตรฉัตรสีขาวปลอดเจ็ดชั้นอย่างภูมิฐาน เมื่อได้พิศใบหน้าอินทรชิตบุตรชายซึ่งนำนางเบญกายเข้าเฝ้าเพื่อรายงาน การณ์ที่ไม่ปรากฏพระยาพิเภกยักษีร่วมมาด้วยแสดงเจตนาให้รับรู้ได้โดยนัยว่ากิจที่มอบหมายไม่ปร