ริมฝีปากของพญายักษ์ช่างน่าเสน่หา ลำคอระหงลงมาถึงแผ่นอกหนักแน่นด้วยกล้ามเนื้อชวนให้กระหาย แนวหน้าท้องแบนราบกระเพื่อมไหวตามจังหวะหอบหายใจ ริ้วกล้ามเนื้อแกร่งที่ท้องน้อยที่มีแนวไรขนบางทอดยาวยังเบื้องล่างยั่วตัณหาก่อกิเลศจนเพียงแค่มองดูอาจจะไม่พอเสียแล้ว อยากลากปลายลิ้นลงไล้ชิมเสียให้อิ่มเอม

มองอะไรของเจ้า ลิงขาว!”

อินทรชิตที่เอนกายบนแท่นบรรทมกลางค่ายพักบนเขาคันธกาฬตวาดและพยายามดันศีรษะหนุมานที่ใช้สายตาโลมเลียออกให้ห่าง

ดวงตาของลิงเผือกระยิบระยับราวดวงแก้วต้องแสงสุรีย์