กลางท้องพระโรงกรุงลงกาซึ่งประดับประดาด้วยทองคำและรัตนชาติสูงค่างดงามราวกับวิมานพระอินทร์ยามนี้กลับเงียบสงัด ท้าวทศกัณฐ์ประทับบนมณฑปบุษบกยอดมหาเศวตรฉัตรซึ่งตระหง่านอยู่กลางมุขโถงด้วยดวงพักตร์ครุ่นคิด เขาขยับกายบนพระแท่นทองคำนพคุณน้ำเก้าหุ้มหนังเก้าสิบ