เพียงแค่ร่างของโยคีผู้สง่างามราวกับพระพรหมก้าวเท้าลงจากหลังพญาเสือโคร่งที่ทรงมา เหล่าทหารวานรน้อยใหญ่รวมถึงมหาบุรุษทั้งสองก็จับจ้องสายตาตรึงแน่นราวกับถูกสะกด ท่วงท่ากิริยาน่ามอง เครื่องทรงและอาหุดีบริขารก็สูงค่า ยิ่งพระยาพิเภกเป็นฝ่ายเชิญให้มาเฝ้าพระรามด้วยตนเองเช่นนี้ก็ยิ่งมั่นใจว่าคงเป็นอาจารย์โยคีผู้ทรงภูมิเป็นแน่

ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์

พระรามยิ้มทักทายอย่างนุ่มนวลก่อนผายมือนำเชิญให้ผู้มาเยือนขึ้นมาประทับยังพลับพลา ฝ่ายโยคีที่ยังจับพัดจีบปิดหน้าทรุดกายลงนั่งตามคำเชิญ เขาปรายตาจ้องตรงไปยังพระลักษมณ์ซึ่งมองตรงมาอย่างเขินอาย แค่เพียงสบตา มหาบุรุษกายสีทองก็หลบดวงตาลงและผิวแก้มแดงเรื่อ ยามเมื่อทอดดวงตาไปยังสุครีพ พญาวานรกายสีแดงก็ถึงกับสะดุดอาสนะล้มและแทบหยิบจับอะไรไม่ถูก แต่เมื่อหันมาสบดวงตากับพระรามอีกครั้ง กลายเป็นตัวพญายักษ์เองที่ต้องหลบดวงตาหนี

ข้าคือพระราม นี่อนุชาของข้าลักษมัณ พญาวานรท่านนั้นคือสุครีพแม่ทัพใหญ่ของทัพ