ร่างที่อ่อนระโหยของพญารากษสทศกัณฐ์ในคราบมนุษย์นอนทอดกายอย่างสิ้นเรี่ยวแรงบนพื้นกระดานที่ท่าสรงเน